SzolgáltatásokMűkincsvédelem

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják."
( Mt. 6:19 )

A köznyelvben élő mondás szerint a "legősibb mesterség" a testüket áruba bocsátó hölgyeké. Van azonban még legalább egy olyan mesterség, melynek gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza,ez pedig nem más, mint a műkincslopás , amely mára a drogkereskedelem és a szexuális szolgáltatások "piaca" után a legjövedelmezőbb üzletté nőtte ki magát. Köztudott, hogy a műtárgy, vagy népszerűbb elnevezésén a "műkincs" évezredek óta értékálló, sőt értékük folyamatosan nő. Megszerzésük, birtoklásuk lehet hobbi, szenvedély, befektetés, vagy egyszerűen csak olyan státuszszimbólum, amely mindenképpen mutatja a tulajdonos társadalmi rangját, de mutatja ízlését, és ha úgy tetszik gazdagságát is. A műkincsek ugyanakkor nem csak az ízlés, a kultúra szeretete és tisztelete, a gazdagság, a társadalmi rang a lehetséges jelképei, hanem egyben komoly biztonsági kockázatot is hordozó, olyan dolgok, amelyek iránt a kereslet - értékállósága, sőt folyamatos értéknövekedése következtében - világviszonylatban folyamatosan nő. A Művészet csodálatos és a bűn zavaros világa ép ennek következtében nagyon sok ponton érintkezik egymással. Annak ellenére, hogy ezeket a bűncselekményeket az országok többségében szigorú jogszabályokkal büntetik, a műkincs tolvajok külföldön könnyedén tudják zsákmányukat értékesíteni. Az elmúlt évtizedekben ( hazánkban is ) fokozatosan kialakult a műkincsek illegális piaca, ahol viszonylag olcsóbban lehet hozzájutni az elsősorban bűncselekmények útján megszerzett, vagy hamis műkincsekhez. A műkincsek sérelmére elkövetett bűncselekmények között ma még ritka a pontos megbízás alapján történő bűnelkövetés, amely során a megbízó, az adott szervezett bűnözői csoportoknak konkrét műtárgy megszerzésére ad megrendelést, úgy, hogy konkrétan meghatározza azok őrzési helyeit is. Gyakori viszont a "biztos tippek" alapján elkövetett lakásbetörés során végrehajtott műkincslopás. Magánygyűjtemények, magán tulajdonosok, és egyházi intézmények évről évre egyre növekvő, éves szinten 10 milliárd forinthoz közelítő nagyságrendű veszteséget könyvelhetnek el, a sérelmükre elkövetett bűncselekmények következtében. A műkincsek piacának fellendülésével egy időben további veszélyforrásként felélénkült a műkincs-hamisítás is. Európai tapasztalat a hamisítás iparszerűvé válása, amely elsősorban a laikus, művészet kedvelő magánszemélyek között szedi áldozatait..
A kevésbé értékes, nem is minden esetben jó hamisítványok is nagy haszonnal értékesíthetőek. Az amatőr gyűjtők sokszor válnak a hamisítók áldozataivá, mert elhiszik, hogy a valódi tárgyat vették meg. További rendkívül fontos területe a műkincsek világának a szakszerű műtárgyvédelem. Igen gyakori, hogy a jeles műtárgyat birtokló magánszemély, jó szándékkal, a műkincs állapotának javítása vagy megóvása érdekében, arra alkalmatlan módszert alkalmazva, az állag megóvása helyett és a tulajdonában lévő műkincsben jelentős értékcsökkenést idéz elő, abban visszafordíthatatlan kárt okoz.
Cégünk igény esetén a műkincsvédelem teljes palettáján képes megadni azt a szakmai támogatást, amely a tárgyak bűncselekmények elleni védelméhez, műtárgyak állapotának védelméhez, megóvásához, és igény esetén ( megvásárlás előtt is ) eredetiségük ellenőrzéséhez szükséges.

Feladatunknak tekintjük elsősorban:

 • a már a tulajdonos birtokában lévő műkincsek már kialakított védelmével felülvizsgálatát, a tulajdonos aktív bevonásával végzett értékelést,elemzést, és az indokolt korrekció megajánlását.
  A felülvizsgálat kiterjed:
 • az alkalmasság
 • a hatékonyság
 • az átalakíthatóság
 • kérdéseire, továbbá az elvárható minimális, és az optimális biztonsági szint meghatározására.

 • az újonnan megszerzett műkincsek védelmének annak jellegéhez igazodó kialakítását, befogadásának teljes körű, és szakszerű előkészítését (megvásárlástól, tisztításon, indokolt esetben restauráláson át a végleges védett elhelyezésig)
 • a tulajdonos bevonásával elvégzett, minden lehetséges veszélyt figyelembe vevő, elemző munkát, és az erre alapozott, indokolt szintű védelem kialakításához szükséges konzultációt, tanácsadást,
 • felkérésre a műkincs őrzési helyéhez igazodó komplex védelem megtervezését, kiépítését, működtetését,
 • a védelem indokolt szintjeinek eléréséhez szükséges,, mindenkori legkorszerűbb technológiák, berendezések, eszközök kiválasztását, ill. a biztonságos alkalmazásukhoz tapadó magatartási szabályok kidolgozását,
 • a szükségesnek ítélt szintű technikai rendszerek minőségi kiépítésére képes, és a cégünk által végrehajtott megbízhatósági kontrollon megfelelt kivitelező cég ajánlását, munkájának és munkatársainak folyamatos ellenőrzését,felügyeletét,
 • a műkincs - vásárlással, vagy eladással kapcsolatos üzleti tárgyalások előkészítéséhez indokoltan szükséges információk megszerzését,
 • külön felkérésre a műkincsek két pont közötti szakszerű mozgatását, szállítását, és szállítás közbeni védelmét, ill. a tárgyalások helyszínének, valamint a tárgyaláson résztvevő megbízó személyének védelmét.

A műkincsvédelem területén végzett tevékenységünket a műkincsvédelemben jellemző szigorú titokvédelmi szabályokra, fokozott diszkrécióra, és garantált megbízhatóságra alapozottan végezzük.
Az általunk javasolt cégek tevékenységéért, és a telepített eszközök minőségéért garanciát vállalunk.Munkatársaink a műkincsvédelem minden területén magas képzettséggel, évtizedes tapasztalatokkal, elismert szakmai háttérrel, szakmai múlttal rendelkeznek, megbízhatóságuk, megkérdőjelezhetetlen, és folyamatosan ellenőrzött.

Szakmai munkánk során minden témában kizárólag a megbízó érdekeit képviseljük, célunk a hosszú távú, személyes, a megbízhatóságra, bizalomra alapozott, kölcsönösen előnyős munkakapcsolat kialakítása.